Pozovite nas: +381 14 220-185
Vuka Karadžića 36, 14000 Valjevo Gde smo na mapi
O VALJEVU I SRBIJI

Pansion konak Bulevar Valjevo O VALJEVU I SRBIJI

ISTORIJA GRADA VALJEVO

Prvi pomen Valjeva, pod tim imenom, datira iz 1393. godine. Područje na kom se grad nalazi bilo je naseljeno još od praistorije, zbog plodnosti i dobrog položaja. Iako ima mnogo teorija i pretpostavki o tome kako je grad dobio ime, najverovatnije je da Valjevo predstavlja prisvojni pridev od starog slovenskog imena Valj (Valjevo = posed izvesnog Valja). U to doba (XIV – XV vek), grad je bio aktivan trgovinski centar srednjevekovne Srbije, predstavljao je glavnu vezu i stanicu dubrovačkih trgovaca ka Zapadu.

Godine 1459. Srbija, a sa njom i Valjevo, padaju pod vlast Turske imperije, pa se tu usporava razvoj grada. U narednim decenijama, pomeranjem Turskih granica, on menja svoju ulogu od pograničnog naselja do trgovinskog centra.

U doba Prvog srpskog ustanka (1804. godina), ovde se formiraslobodna teritorija, ali ponovni razvoj grada počinje tek početkom tridesetih godina XIX veka, kada Srbija pod vlašću Miloša Obrenovića dobija veću autonomiju. Iz ovog perioda i potiču očuvane ulice Tešnjara, dok deo grada sa leve strane Kolubare ponovo počinje da oživljava 1855. godine izradom novog urbanizacionog plana.

U I svetskom ratu, Valjevo je bilo pretvoreno u veliku bolnicu (bitka na Kolubari), a velika razaranja doživeo je i u kasnijim ratovima i bombardovanjima.

PROMO VIDEO TURISTICKE ORGANIZACIJE SRBIJE